Общи условия

Условия за ползване на интернет страниците на www.Parfumi.org, предоставени от дружеството собственик Мега Мол БГ ООД

1. Предмет и дефиниции на Общите условия 
Настоящият документ съдържа Условията за ползване, според които фирмата Мега Мол БГ ООД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200997029, предлага продукти и предоставя услуги на интернет аудиторията и своите клиенти чрез електронния магазин www.Parfumi.org

"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.Parfumi.org, "Артикули", „Продукти” или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от служителите на Parfumi.org при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Настоящите общи условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител. 

2. Регистрация 
Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страниците на Parfumi.org. Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в която се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката като протоколи за доставка, валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес. 

3. Съгласие 
Ползвателят на предоставяните от Parfumi.org услуги изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта www.Parfumi.org

4. Поверителност на данните

Личните данни, които Parfumi.org изисква при регистрация на клиент, се използват единствено за обслужването на потребителите – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на парфюми. Parfumi.org гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. 

5. Гаранция за качество на стоките

Всички стоки, предлагани на страниците на Parfumi.org, са предоставени от официални представители и вносители. Всички продукти са оригинални и с доказан произход. С годините Parfumi.org изгради безупречна репутация за качеството на предлаганите парфюми и боди продукти. Готови сме да отговорим на всички възникнали въпроси по отношение на качеството и произхода на предлаганите от нас продукти. 

6. Връщане на стока 
Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.Parfumi.org в срок от петнадесет работни дни от доставката в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани от сайта. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде е в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи – гаранционни карти, инструкции за употреба и др., ако има такива.  

За използването на услугата е необходимо клиентът да се обади на националния телефон на Мега Мол БГ ООД - 070013133  и да посочи номер на поръчката за покупка и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът да бъде изпратен ведно с придружаващите го документи и принадлежности (касова бележка, разписка и тн.)

Всички разходи, извършени от клиент по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт” свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на клиента. 

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от Мега Мол БГ ООД в срок от 30 дни посредством използвания от клиента метод на плащане или по специално посочената от клиента банкова сметка, като метода се определя от търговеца (Мега Мол БГ ООД). Всичко това се случва при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия.

На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на Мега Мол БГ ООД с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия.

Прегледът на върнатия от клиента продукт се извършва от служител на Мега Мол БГ ООД, в присъствието на двама служители на Мега Мол БГ ООД, за което се съставя констативен протокол.
Мега Мол БГ ООД отказва да възстанови заплатената цена, в случай, че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол. 

Мега Мол БГ ООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.

Настоящите условия важат единствено за онлайн магазинът на Мега Мол БГ ООД на www.Parfumi.org

EM Media Magento widget by EMThemes Magento Themes & Magento Templates